MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Dvě opravené ulice Rýdlova a Štefánikova

Vedení města spolu se zástupci zhotovitele a dalších partnerů slavnostně otevřelo zrekonstruované komunikace Štefánikova a Rýdlova v Říčanech. Kromě nového povrchu vznikly z obou stran ulice i nové chodníky ze zámkové dlažby. K realizaci rekonstrukce významně přispěla dotace z ROP Střední Čechy.

Projekt kompletní opravy dvou klíčových ulic v Říčanech odstartoval v březnu a trval necelých 7 měsíců. V průběhu čtyř etap se vyměnily nevhodné podkladní vrstvy vozovky a položil nový asfaltový povrch. Zároveň zde vznikly i nové chodníky s žulovými obrubami a betonovou dlažbou. Původní rozvody a stožáry veřejného osvětlení byly kompletně nahrazeny novými a v Rýdlově ulici došlo nově k nasvětlení tří přechodů pro chodce.

 

Stavební práce začaly opravou Štefánikovy ulice až po křižovatku s Rýdlovou ulicí. Souběžně došlo v rámci druhé etapy k uzavření ul. Rýdlova v úseku od křižovatky s ul. Politických vězňů až po křížení s 5. května, ve třetí etapě se rekonstrukce přesunula na úsek mezi ul. Rýdlova a 5. května a během poslední etapy se stavební činnost opět vrátila na část Rýdlovy ulice mezi ul. Politických vězňů a 5. května.

Na závěr bylo na novém asfaltovém povrchu vymalováno dopravní značení včetně vyznačení cyklopiktogramů, které upozorňují řidiče na možný pohyb cyklistů a opticky jim vyhrazují prostor podél krajnice komunikace. „Jedná se o první místo v Říčanech, kde je tento druh značení použit. Máme tak možnost vyzkoušet, jestli bude pro říčanské cyklisty přínosem a jestli má smysl tento způsob podpory dále rozvíjet," podotýká Dominik Landkammer z oddělení investic města.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 22,5 milionů korun, z toho přes 13 milionů korun financovala dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy, zbylou částku uhradilo město.

Nové silnice vznikaly pod vedením zhotovitele - firmy Porr, a.s. Technický dozor investora (TDI) zajistila firma LNConsult s.r.o. Partnery projektu jsou ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, MAS Říčansko o.p.s. a VMS projekt s.r.o.

Adéla Ambrožová Tisková zpráva města Říčany