MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Fondy KRAJE vyhlášeny

Středočeský kraj vyhlásil dne 24. 2. 2015 Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje. V krajských fondech je pro projekty určeno celkem 367 milionů korun. Žádosti o podporu ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a Středočeského Povodňového fondu bude možné podávat od 25. února do 18. prosince 2015. Žádosti o příspěvek z ostatních fondů bude možné podávat od 26. března do 15. dubna 2015. Podrobnosti k jednotlivým programům naleznetespan https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace