MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Místní akční skupina bude pomáhat školám

MAS Říčansko má možnost být tzv. animátorem pro školy na Říčansku, tedy konzultační a projektovou kanceláří, která bude mateřským i základním školám pomáhat při psaní žádostí o dotace. Kancelář by měla být podpořena v rámci operačního programu evropských fondů a tak by její služby byly zdarma.

V MASce tento krok velice vítáme, protože se školami dlouhodobě pracujeme a víme, jak obtížné je pro ředitele nad rámec svých běžných povinností získávat do své školy peníze.

Vedle toho MAS Říčansko a vedení města Říčany intenzivně jedná o partnerství v projektu „MAP - Místního akčního plánu“ pro školy. V rámci celého regionu ORP Říčany, tedy v 52 obcích v okolí Říčan, by se do projektu mělo zapojit minimálně 70% obcí se školami. Obce by tak získaly podporu projektového týmu a další možnost čerpání peněz do školství, tedy do oblasti, která je pro nás klíčová.