MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Město kompletně opraví další část Olivovy ulice v Říčanech! V úseku Na Vyhlídce po Jasmínovu

Zastupitelé schválili předfinancování rekonstrukce další části Olivovy ulice ve výši téměř 13 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celková oprava včetně nového asfaltového povrchu a výstavby chodníků odstartuje v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku.

„Další ze zničených ulic v Říčanech dostane novou tvář a velmi brzy," říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Olivova ulice je dlouhodobě zanedbanou ulicí s opravdu intenzivním provozem. Priorita číslo jedna. A jsem rád, že stavební technika začne pracovat během několika málo týdnů."

Financování celé akce nyní nese ke své tíži město. Získalo dostatek bodů za kvalitně připravenou žádost o finanční podporu z EU, v rámci výzvy ale nebyl dostatek financí. Město uzavřelo negarantovanou smlouvu o poskytnutí dotace. Žádosti o platbu se proplatí ve chvíli, kdy v dané oblasti podpory bude dostatek prostředků. Šance, že ROP Střední Čechy kapitolu posílí, je však poměrně vysoká.

„Souhlas zastupitelstva výrazně posiluje pravděpodobnost získání dotace z peněz, které jsou nyní v této výzvě k dispozici. Navíc budeme v rámci Výboru regionální rady ROP Střední Čechy ještě rozhodovat o navýšení prostředků i pro tento program, a tak peníze na výstavbu této klíčové komunikace velmi pravděpodobně budou!" říká Miloslav Šmolík /ODS/, krajský zastupitel, místopředseda VRR ROP SČ a radní města.

Nový asfaltový povrch v délce 450 metrů

 

K zahájení rekonstrukce komunikace, která spojuje centrum města se ZŠ u Říčanského lesa, dojde letos v říjnu. V roce 2013 prošel celkovou opravou úsek dlouhý cca 220 metrů mezi ulicemi Verdunská a Na Vyhlídce. I. fáze pomohla financovat společnost PPL, která poskytla městu příspěvek na infrastrukturu ve výši 6,5 milionu korun.

Od října do května se bude modernizovat úsek mezi ulicemi Na Vyhlídce a Jasmínová v délce asi 450 metrů. „Projekt zahrnuje opravu stávající vozovky včetně kompletní výměny konstrukčních vrstev a úpravu šířkových poměrů na standardní komunikaci o základní šířce 6,5 metrů. Chodci dostanou nový chodník. Dále upravíme a doplníme inženýrské sítě, jako kanalizaci a vodovod, vedoucí pod tělesem komunikace včetně vynucených přeložek některých sítí," vyjmenovává Monika Burešová z oddělení investic města.

Odvodnění této části komunikace je řešeno pomocí odvodňovacích příkopů. Na jedné straně vozovky se postaví chodník a také se upraví přechody včetně jejich nasvětlení pro zajištění bezpečnosti chodců při snížené viditelnosti.

 

 

Úplná uzavírka během modernizace

Stavební práce na ulici se bohužel dotknou řidičů, chodců i majitelů okolních rodinných domů. "Během rekonstrukce bude celý opravovaný úsek silnice uzavřen. Uzavírka křižovatky Olivova x Jasmínová x Šípková nastane pouze v době opravy. Vše nyní řešíme s odborem dopravy a Policií ČR. Také probíhají jednání ohledně náhradních tras autobusové dopravy," doplňuje Monika Burešová.

 

Celkové náklady projektu „Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech" jsou ve výši takřka 13 milionů korun. Necelých 7 milionů korun by mělo plynout z případné dotace z ROP, 85. výzva, oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura, která činí 85 % způsobilých výdajů. Zbylou částku by poskytlo město ze svého rozpočtu.

 

 

„Tempo oprav říčanských ulic je už konečně solidní. Hotova je Janáčkova, Tyrše a Fügnera. Blíží se důležitá rekonstrukce Rooseveltovy ulice, která je v majetku kraje. Investičně je připravena a dokonce roku by se měla začít stavět propojka ulice Plynární a 5. května, dále pak jsou v rozpočtu rekonstrukce povrchu v Labské a Otavské," vyjmenovává jednotlivé aktivity starosta a dodává: „Ještě připravujeme investiční záměr rekonstrukce ulic Politických vězňů, Bezručovy a po nich už můžou přijít i menší projekty jako ulice Nedbalova a Riegerova. Ale to je už vlastně po volbách, takže se uvidí."