MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

MAS NABÍDNE VÝZVY O DOTACE DO ROKU 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech znamená pro Říčansko peníze, které MAS pro období 2015 - 2020 získá z Evropské unie speciálně a výhradně pro naše obce.

O dotace z operačních programů Evropských strukturálních fondů můžou obce, neziskovky i podnikatelé žádat jako dosud přímo na ministerstva. Kromě toho ale máme „speciální říčanský fond", peníze, které jinak než přes MAS region získat nemůže. Proto je existence MAS pro rozvoj regionu důležitá.  Čerpání předchází zpracování Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Následující výčet uvádí, na které oblasti půjde žádat přes MAS:

 

1.      Integrovaný regionální operační program zkratka IROP, spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj

 • rozšíření kapacit mateřských škol pro předškolní vzdělávání,

 • výstavba a vybavení odborných učeben fyziky, chemie, jazyků a IT a rozvoj vnitřní konektivity škol -připojení k internetu,

 • opravy kulturních památek (seznam NKP a objektů UNESCO),

 • zvýšení bezpečnosti dopravy a výstavba parkovišť (P+R park and ride, K+R kiss and ride, P+B park and bike, P+G park and go),

 • realizace a opravy cyklostezek pro dopravu do práce, škol a za službami a pruhy pro cyklisty,

 • výstavba a rekonstrukce komunitních domů na vzdělávání, volný čas a scházení se lidí,

 • výstavba sociálního bydlení a podpora sociálního podnikání,

 • transformace psychiatrické péče - místní ambulantní zařízení.

   

2.      Program rozvoje venkova zkratka PRV, spadá pod Ministerstvo zemědělství

 • rozvoj zemědělských podniků a zemědělské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností,

investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (podpora předcházení poškozování lesů, obnova a zvýšení odolnosti i investice do lesnických technologií a zpracování produktů).