MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

MAS partnerem projektu Svazu místních samospráv

V našem regionu MAS Říčansko byl od 1. 10. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů".

Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) Říčansko je partnerem.

Smyslem projektu je podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy.

Na základě dotazníkového šetření mezi starosty bylo vybráno celkem 5 prioritních oblastí, z níž budou vybrána 3, která jsou důležitá pro kvalitu života v našich obcích.
Jde o:

  1. Regionální školství
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu bude vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bude zapojeno alespoň 1903 obcí, které jsou sdruženy do 69 MAS z 9 krajů České republiky.

Také se můžete těšit na Kuchařku nápadů dobré praxe a dodatek ke strategii MAS.

Místní akční skupina (MAS) a starostové obcí se neustále snaží vylepšovat podmínky našeho každodenního žití s ohledem  na přírodu.

V rámci projektu se rozšířil tým MAS o novou kolegyni Miroslavu Kučerovou. Kontaktovat jí můžete e-mailem: projekty2@ricansko.eu.

 

V Říčanech, dne 7. 10. 2014