MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Příležitost pro nové zájemce o značku ZÁPRAŽÍ originální produkt®

MAS Říčansko o.p.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení regionální značky Zápraží na výrobky a produkty.

 

Předkládání žádostí o udělení regionální značky je možné pro výrobky a produkty (např. zemědělské produkty, potravinářské výrobky, výrobky ze dřeva či skla, umělecké předměty a další).

 

Zájemci o udělení značky pro své produkty se mohou přihlásit na e-mailu projekty@ricansko.eu nebo telefonu 774 780 543. Příjem žádostí končí dne  4. listopadu 2014. Zasedání certifikační komise bude 11. listopadu 2014.
Působnost regionální značky Zápraží se od srpna letošního roku rozšířila na oblast Dolnobřežanska, tj. až k řece Vltavě. Historicky poprvé, tak mohou o certifikaci žádat výrobci i z tohoto území. Mapa území působnosti regionální značky Zápraží zde.

 

Noví držitelé získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tištěných materiálech i na společných prezentacích. Získají nové kontakty a možnost dalších forem spolupráce. Vlastnictví regionální značky je dokladem sounáležitosti s regionem.
Značení je určeno jak návštěvníkům regionu, kterým ho napomáhá objevovat a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce.