MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Předběžné harmonogramy výzev fondů EU

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok.

Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.

OP Podnikání a inovace [MS Excel, 20.01KB]

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání [MS Excel, 28.03KB]

OP Zaměstnanost [MS Excel, 24.02KB]

OP Doprava [MS Excel, 13.26KB]

OP Životní prostředí [MS Excel, 22.92KB]

Integrovaný regionální OP [MS Excel, 19.85KB]

OP Praha - pól růstu ČR [MS Excel, 13.07KB]

OP Technická pomoc [MS Excel, 14.99KB]

OP Rybářství [MS Excel, 11.29KB]

Program rozvoje venkova [MS Excel, 21.09KB]

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika [MS Excel, 17.69KB]

Zpráva a harmonogramy byly převzaty ze stránek www.dotaceceu.cz