MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Výzva 1 2009 na Říčansku

První výzva MAS Říčansko úspěšně proběhla. Do 30.ledna, kdy byl ukončen příjem projektů, se sešlo 21 projektů z celého území našeho kraje. Na tyto investiční záměry bylo vyčleněno celkem 6,5mil Kč, avšak pro uspokojení všech kvalitních projektů by MAS potřebovala peněz mnohem více. Výběrová komise, která zasedala celý den v sobotu 21.2., měla rozhodování opravdu nelehké. Přesto podle získaných preferenčních bodů byly projekty k podpoře vybrány a Programovým výborem v úterý 24.2. schváleny k registraci na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Tabulka vybraných projektů je zde. Neúspěšným hledáme další možnosti k uplatnění.