MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2014 28.8.-2.9.2014

Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma rozvoje života na venkově. Významným mottem výstavy je„Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“

a tradiční prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR bude tvořena ve spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR a Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín. Svoji činnost přestaví také Ministerstvo pro místní rozvoj.

PAVILON VENKOVA (pavilon Z) bude zahrnovat prezentaci činnosti a projektů spolupráce MAS, projektů realizovaných v rámci plnění Strategických plánů LEADER a také venkova jako takového včetně ukázek řemeslné výroby a regionálních produktů. Formou dřevěné tržnice se bude představovat venkovská výroba a produkty prostřednictvím regionálních značek. Představení originálních výrobků, služeb a nově i zážitků je vytvářeno ve spolupráci s Asociací regionálních značek.

Odborný program v pavilonu Z:

  • pátek 15:30 – 16:30 – AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) ve spolupráci s NS MAS ČR – odborná akce u zázemí hlavního pultu, diskuze na dané téma RODINNÉ FIRMY (generační výměnu nepřežije 70% podniků – rady, tipy a doporučení pro úspěšné zvládnutí nástupnictví v rodinných firmách
  • pátek 19:00 Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Letos s vyhlášením vítěze Fotografické soutěže, kde budou vyhlášena první tři místa v kategoriích „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje venkova“ a celkový vítěz soutěže.
  • sobota 11:45 – 12:15 – AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) ve spolupráci s NS MAS ČR – představení projektů pro začínající podnikatele (SVOU CESTOU), řemeslníky (FANDÍME ŘEMESLU!) a ženy (PODNIKAVÁ ŽENA)

Přijměte pozvání na výše uvedené akce a výstavu Země živitelka, která se koná od čtvrtka 28. 8 do úterý 2. 9.