MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Zakládání a rozvoj drobného podnikání

Výzva k předkládání projektů na zakládání a rozvoj mikropodniků (firem do 10 zaměstnanců) na Říčansku končí 15.5.2009. Omlouváme se za tiskovou chybu v Zápraží 5/09, kde vyšlo datum pozdější. Nestihnete se přihlásit o podporu teď? NEVADÍ Projekt vám pomůžeme připravit do výzvy další, případně jiného dotačního titulu.

Nabízíme také možnost prezentace na výstavě Země Živitelka, kde můžeme Vás a Vaše výrobky a služby propagovat.