MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Připojte se

 STAŇTE SE PARTNEREM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY!  

Partnerem MAS Říčansko se může stát

·         obec,

·         podnikatel,

·         zemědělec,

·         nezisková organizace i

·         soukromá osoba.

Jedinou podmínkou je místní příslušnost k obsluhované obci MAS Říčansko. S partnerem MAS sepisuje Rámcovou smlouvu o partnerství, partneři platí roční členské příspěvky (dle kategorie do které spadají, od 1 000Kč do 12 000 Kč/rok ).

 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ 

 

Partneři MAS Říčansko mají služby spojené s programem LEADER zdarma, ostatní projektové služby za zvýhodněných podmínek.

Partneři také určují směřování celé Místní akční skupiny, z jejich středu se volí programový výbor (určují např. výzvy pro daný rok), výběrová komise (vybírající projekty k podpoře) a kontrolní výbor (zajišťující transparentnost nakládání s financemi EU).

 

Partnerská_smlouva_VZOR.doc  je ke stažení zde.

 

JAK DOSTAT K DOTACÍM Z MAS?

 

Do výzev MAS Říčansko se mohou zapojit POUZE obce a subjekty se sídlem v obsluhovaných obcích nebo s převažující činností na území těchto obcí.

 

Mapa našeho území je na úvodní stránce

Orientačně jde o území Prahy-Východ a několik obcí Prahy-Západ a Benešovska. Celkem 39 obcí v okolí Říčan, od Psár po Křenici a od Průhonic po Pyšely

 

Není vaše obec v našem regionu?

Obsluhovanou obcí MAS Říčansko se může stát BEZPLATNĚ každá obec, která má hranice se stávajícími obcemi MASky a která nepatří k žádné jiné Místní akční skupině.

 

Jediná povinnost, která pro zapojenou obec vyplývá, je poskytovat MASce požadované informace (min.1x ročně při aktualizaci Strategického plánu a při výkazech o rozvoji kraje Krajskému úřadu). Informace se týkají investičních záměrů a potřeb obce a místně územních daností.

 

Záměr musí schválit zastupitelstvo obce. V zápisu ze zasedání je třeba uvést následující:

Souhlasíme se zařazením do území působnosti MAS Říčansko o.p.s. a jsme seznámeni se strategií MAS Říčansko pro období 2007-2013.