MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Publicita Leader

Dotační Program rozvoje venkova - LEADER má přesná pravidla publicity. Každý podpořený projekt MUSÍ BÝT řádně označen a propagován. MAS Říčansko, která administruje Leader, připravila praktický návod a šablony pro zajištění publicity a propagace projektů svých žadatelů a cílů PRV. 

Milí žadatelé, nezapomínejte do projektu uvést jak budete projekt propagovat.  

Milí realizátoři, nezapomínejte na dostatečnou propagaci projektu! Za nedodržení publicity vám hrozí postih při vyúčtování dotace na SZIF a v následné žádosti (v případě vaší účasti v další výzvě MAS) bodová ztráta (malus) v hodnotě mínus 16bodů!!!


Propagace projektu :

  •  v tiskových zprávách a rozhovorech musíte uvádět že projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou MAS Říčansko o.p.s.
  • zmínka o projektu vč. log by se měla objevit na vašich webových stránkách,
  • na místě realizace, nejlépe hned po zahájení prací, musí být tabule s názvem a logy!

    Požadavek na zajištění publicity vychází z pravidel Státního zemědělského intervenčního fondu.  Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření.
    Pokud podpořený projekt nespadá do kategorie takových projektů, na něž se vztahuje povinnost informovat na základě nařízení Komise (ES) č.1974/2006, příjemce dotace informuje veřejnost o spolufinancování projektu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a to formami dle závazných vzorů. Manuál je zde.

INFORMAČNÍ TABULE

Tabule je na daném místě umístěna po celou dobu udržitelnosti propagovaného projektu (tj.5 let). Minimální formát tabule je A3 (rozměry 297x420 mm). Materiál, ze kterého je tabule vyrobena, je voděodolný. 

Tabule LEADER  Tabule v MS Word k použití:  TABULE PROJEKTU PRV_vzor.doc

 

VYUŽIJTE SLUŽEB GRAFICKÉHO STUDIA, KTERÉ S MAS ŘÍČANSKO SPOLUPRACUJE. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MÁTE OD NÁS V CENĚ A TABULE JE GRAFICKY V POŘÁDKU!!

Marek Vilimovský-MV Print & Graphics, Masarykovo náměstí 14, Říčany

Kontakt: 323 605995; info@mvprint.cz ; http://www.mvprint.cz/

 

Informativní tabule o rozměrech 297x420cm 

1.      Podkladový materiál: plast 5mm

Potisk 4/0 + UV laminace

Cena celkem bez DPH………315,- Kč

 

2.      Podkladový materiál: dibond 3mm (hliník)

Potisk 4/0 + UV laminace

Cena celkem bez DPH………405,- Kč

 

TIŠTĚNÉ MATERIÁLY

Pro většinu tištěných materiálů (pozvánky, tiskové zprávy apod.) lze použít tzv. informační banner, který obsahuje všechny povinné znaky publicity (logo Leader, symbol EU, logo PRV a heslo Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:Evropa investuje do venkovských oblastí). Bannery i loga jsou v různých tiskových kvalitách k dispozici v sekci Dokumenty/Loga  

 

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte pracovníky MAS Říčansko o.p.s. - kancelar@ricansko.eu nebo tel.: 774 780 141.