MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Dotace MAS

Ministerstvo zemědělství ČR na základě nařízeni Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a dalších vydalo Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. 

Nositelem výzev z Programu rozvoje venkova Leader (osy IV) pro region Ladova kraje a okolí je MAS Říčansko o.p.s. Alokace na jeden kalendářní rok se pohybuje v řádu 8 -10 mil Kč.

 Územní vymezení podpory:
Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Dobřejovice, Herink, Hrusice, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Petříkov, Pětihosty, Průhonice, Pyšely, Popovičky, Psáry, Radějovice, Řehenice, Říčany, Strančice, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice,Všestary, Zvánovice.

MAS Říčansko vyhlašuje 1-3 výzvy ročně. Jednotlivé oblasti tzv. FICHE, ve kterých je možno žádat, stanovuje vždy rozhodnutím Programový výbor. Jednotlivé fiche jsou: 


Název

Specifikace

Příjemce

Fiche 1

Cestovní ruch – oblast pěší naučné stezky

Podnikatelé,
Obce,
NNO - sdružení
Příspěvkové org.,
Svazky obcí

Fiche 2

Cestovní ruch – malokapacitní ubytování, půjčovny sportovních potřeb

Podnikatelé,
Obce,
NNO - sdružení,
Příspěvkové org.,
Svazky obcí

Fiche 3

Integrovaný rozvoj obcí – vzhled obcí a kvalita života

Cesty, prostranství, infrastruktura, územní plán

Obce,
NNO - sdružení,
Příspěvkové org.,
Svazky obcí,
Církve

Fiche 4

Integrovaný rozvoj obcí – obnova a rozvoj veřejné infrastruktury, budovy


Volnočasové aktivity, soc.služby, sport - investice

Obce,
NNO - sdružení,
Příspěvkové org.,
Svazky obcí,
Církve

Fiche 5

Uchování kulturního dědictví venkova

Podnikatelé,
Obce,
NNO - sdružení,
Příspěvkové org,
Svazky obcí,
Církve


Fiche 6

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Obce,
NNO - sdružení,
Příspěvkové org.,
Svazky obcí,
Církve

* pro specifika jednotlivých fichí – klikněte na danou Fichi

 

Vaše záměry a přípravu žádostí můžete bezplatně konzultovat po - pá na kontaktech MAS Říčansko. Kancelář: Olivova 224, 251 01 Říčany, tel: 323 606 881,
Administrátorka Leader - mobil: 774 780 141, mail:
kancelar@ricansko.eu


Kontaktní osoby:                  P.Filková             kancelar@ricansko.eu               774 780 141
                                               L. Třeštíková     
koordinator@ricansko.eu           774 780 039
                                               P. Přílučíková    
projekty2@ricansko.eu               774 780 543

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

a) Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje podmínky PRV a podmínky uvedené v jednotlivých Fichích.

b) Na základě Žádosti o dotaci konečného žadatele vybírá MAS projekty pro realizaci svého Strategického plánu Leader.

c) Konečné schválení provádí RO SZIF na základě Žádosti o dotaci (pro schválení Žádosti) a Žádosti o proplacení (pro vyplacení dotace). Na poskytování dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení

d) Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládaní veškeré dokumentace je příslušná MAS. Přílohy k podpisu Dohody o poskytnuti dotace předkládá žadatel na RO SZIF příslušné MAS.

e) Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů.

f) Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody.

g) Žadatel je povinen zajistit úhradu výdajů, na které je požadovaná dotace, do 24 resp. 36 měsíců od podpisu Dohody.

h) Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na příslušné RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou.

 

Celé znění pravidel PRV LEADER.