MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE

REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE

 

Cílem opatření Realizace projektů spolupráce je účast Místních akčních skupin (MAS) na společném vypracovaném projektu s jinou MAS. Spolupráce může probíhat na dvou úrovních (tzv. záměr):

a. národní spolupráce (v rámci jedné členské země - spolupráce MAS v ČR)
b. mezinárodní spolupráce (spolupráce MAS z ČR s minimálně jednou zahraniční MAS)

Společný projekt přináší posílení místních aktivit. Místní akční skupiny projektem realizují výstupy, které přináší trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům území každé spolupracující MAS a zároveň tyto projekty vytváří přátelské vazby mezi samotnými MAS a mezi obyvateli MAS. Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací, zkušeností, ale především ve spolupráci na řešení společných problémů, potřeb území nebo využití existujícího potenciálu území. Projekt zahrnuje návrh, realizaci i zajištění udržení podpořeného společného projektu.

Projekty jsou vybírány na základě splnění kritérií přijatelnosti, bodového hodnocení a podle finanční alokace na výzvu. Bodování provádí Hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Národní sítě místních akčních skupin. Na jeden projekt spolupráce je poskytována podpora do výše max. 5 milionů Kč. V rámci jednoho projektu je možné uplatnit způsobilé výdaje MAS ČR na vlastní realizaci a podporu projektu Spolupráce. Bližší specifikace je obsažena v pravidlech opatření IV.2.1.

Každý projekt naplňuje tzv. měřitelné indikátory nastavené v Dohodě o poskytnutí dotace, a to jak v rámci realizace projektu, tak po dobu udržitelnosti projektu spolupráce.

 

„Cesty, které nás spojují" / 2010 - 2011

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva jaro 2009
Partnerství: KMAS – MAS Říčansko, partner: MAS Pošembeří

Projekt řeší obnovu původních polních cest spojujících obce nacházející se na katastrálním území regionů Říčansko a Pošembeří. Došlo vytvoření sítě cest, které se přirozeně napojují na již existující značené turistické cesty, odpočinková místa s herními prvky pro děti a sport, tématicky zaměřené naučné infotabule. Obce tak nabízí turistům i občanům zapomenuté a nové informace z historie, kultury i přírodních zajímavostí nacházejících se na území obou regionů.

Projekt byl slavnostně předán do užívání 6.5.2011.
Více informací na vlastních stránkách projektu
www.cestyspoluprace.eu

„Vycházky po staronových cestách“ / 2011

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva podzim 2009
Partnerství: KMAS – MAS Říčansko, partner: MAS Posázaví

Projekt naučné stezky propojující oblasti Říčanska s Posázavím. V rámci tohoto projektu jsou vybudovány vycházkové pěší trasy na katastrálním území Lensedly, Kaliště, Turkovice u Ondřejova, Ondřejov u Prahy, Senohraby a Čtyřkoly.

Na naučnou stezku v blízkosti Ondřejova, Kaliště a Senohrab, která dostala název Vodnické vycházky, se mohou děti nově vydat s pracovními listy. Jsou určeny jak předškoláčkům (časopis Brekekes a omalovánky, časopis Posázavské kukátko) tak i žákům základních škol (Pracovní listy). Hravou formou je seznámí s přírodními zákonitostmi, tentokrát na téma les. Co je to les? Jaká známe lesní patra? Jaké stromy v lese najdeme? Proč je les významný a jaké má funkce? Odpovědi jsou přímo v pracovních listech nebo na jednom ze zastavení Vodnických vycházek.

Přílohy:
Vycházky Pracovní listy
Vycházky Odpovědi

Brekekes

Omalovanky
Projekt byl slavnostně předán do užívání 19.11.2011.
Více také na: http://vodnicke-vychazky.webnode.cz

 

„Za poklady venkova“ / 2012

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva jaro 2011
Partnerství: KMAS – MAS Říčansko, partneři: Finská a Litevská LAG a MAS z ČR – MS Zálabí, MAS Podlipansko a MAS Krajina Srdce

Cílem projektu je mapování místních výrobců (katalog) a identifikace výrobků pro regionální značení a registrování značky. A dále festivaly místních produktů s prezentací regionálních výrobců a doprovodným kulturním programem. Ve Finsku proběhne také soutěž kovářů. Výstupem budou i zážitkové balíčky pro rodiny s dětmi, ucelené nabídky zajímavých míst a turistických služeb zaměřené na objevování tradic regionu.

 

ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK MAS ŘÍČANSKO , ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK MAS KRAJINA SRDCE , ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK PODLIPANSKO , ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK ZÁLABÍ

PŮJČENÍ MOBILIÁŘE

CERTIFIKOVANÍ VÝROBCI

SEZNAM OSLOVENÝCH MÍSTNÍCH VÝROBCŮ

FESTIVALY A NOVINKY

http://pokladyvenkova.webnode.cz/

„EVAM“ /2014 - 2015

 

Projekt spolupráce EVAM (EValuace a Monitoring)

V období od září 2014 do června 2015 realizuje MAS Říčansko o.p.s. projekt spolupráce EVAM, registrační číslo 15/022/4210a/120/0000009.

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva podzim 2014
Partnerství: KMAS – MAS Přemyslovské střední Čechy, partner: MAS Říčansko, MAS Dolnobřežansko, MAS Karlštejnsko, MAS Mezilesí, MAS Mladoboleslavský venkov, MAS Podbrdsko, MAS Podlipansko, MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, MAS Svatojiřský les


Cílem projektu spolupráce je vypracovat metodiku pro hodnocení MAS. Tato metodika bude sloužit nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020. Způsob hodnocení strategie promítne i do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014+.

Výstupy projektu:

  1. Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS: zveřejněna na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR, metodika bude promítnuta do strategie MAS 2014+.
  2. Příklady dobré a špatné praxe při dílčím hodnocení realizace strategie nebo projektu
  3. Prezentace projektu: veřejná prezentace projektu na seminářích

Metodika monitorování a evaluací _ final
Příloha 1 - řízení monitoringu
Příloha 2 - indikátory výsledků a výstupů

Zápisy:

Zápis 1
Zápis 2
Zápis 3
Zápis 4
Zápis 5
Zápis 6

Zápis 7

Zápis 8

 

Podané projekty nepodpořené

 

„LEADER budoucnost venkova“

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva jaro 2011
Partnerství: KMAS – MAS Přemyslovské střední Čechy, partner: MAS Říčansko, MAS Vladař, Uničovsko, LAG Strakonicko, MAS Most Vysočiny, Vodňanská ryba, MAS Naděje pro Mostecko a Havlíčkův kraj

PROJEKT byl zastaven.

Projekt navazuje na již probíhající mezinárodní spolupráci: "Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělání, ale především jim naslouchejme". Jde o cyklus seminářů v letech 2012 - 2014 pro manažery venkova a místní tahouny rozvoje.

Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu
VÝZVA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁVRH SMLOUVY

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ

POPIS PROGRAMU MANAŽER VENKOVA

SLEPÝ ROZPOČET

 

„MASka dětem“

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva jaro 2010
Partnerství: KMAS – MAS Říčansko, partner: MAS Lípa pro venkov

Projekt řeší bezpečné hraní pro předškolní děti a mladší školní věk. Jde o vybudování herních prvků a areálů, podporu spolupráce a výměnu zkušeností z regionů, pořádání kulturně-sportovních aktivit.

„MASka pro teenagery“

Poskytovatel: Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva jaro 2010
Partnerství: KMAS – MAS Přemyslovské střední Čechy, partner: MAS Říčansko

Projekt řeší areály pro teenagery, s heslem: „kdo si hraje, nedroguje“. Jde o vybudování herních prvků a areálů, podporu spolupráce a výměnu zkušeností z regionů, pořádání kulturně-sportovních aktivit.