MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

AKCE MAS

 Co je MAS

Místní akční skupina (MAS) je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU
a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.
Z principu je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. MAS se aktivně zapojuje do dění v regionu různými akcemi, buď jako pořadatel a organizátor , nebo jako partner. Cílovou skupinu představuje široká veřejnost z řad obcí, neziskového sektoru, podnikatelské a soukromé sféry bez věkového omezení

 

Generální zpráva o činnosti a přehled akcí ZDE 

Co se povedlo

l  Od roku 2008 do roku 2012 MAS podpořila Říčansko částkou 37.559.551,-Kč

l  celkem podpořila  66 projektů

l  samostatně získala  pro rozvoj regionu dalších  6.500.000,- Kč

l  MAS spojuje aktivních  48 partnerů