MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

PRO PŘÍJEMCE

Formuláře ke všem kolům PRV jsou ke stažení na strákách SZIF záložka Ke Stažení.

 

ZMĚNOVÁ HLÁŠENÍ - POTVRZUJE MAS!!!

 • lze podat do data podání žádosti o proplacení uvedeného v dohodě o dotaci!
 • změna termínu realizace (vyúčotvání) do max. 24 měsíců od podpisu dohody, nejvýše však 30.6.2015!!!
 • formulář hlášení: HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE - ŽÁDOST O PROPLACENÍ - KONTROLUJE A POTVRZUJE MAS!!!

 

Elektronické formuláře pro žádosti o proplacení (najděte si správné kolo dle žádosti):

Další dokumenty povinné k vyúčtování dotace:

K vyúčování dále potřebujete:

 • Faktury včetně zaúčtování (košilky) a paragony - kopie
 • Doklad o vedení účtu - kopie (u obcí se uvádní účet ČNB, pokud se faktury platily z běžného účtu, pak i doklad o zřízení tohoto účtu)
 • Výpisy bankovních účtů s provedenými platbami projektu
 • Doklady výběrového řízení - originály
  - u projektů s dotací do 500 tis Kč stačí marketingový průzkum (oslovení 3 výrobců, telefonický nebo internetový průzkum a protokol o výběru)
  - výběrové řízení - originál
  - smlouvy nebo objednávky s realizátory oboustranně potvrzené - originál
 • Položkový rozpočet dle RTS a řazený do kódů projektu (u stavebních prací)
 • Kontrolní listy - vydává MAS Říčansko

 

Dokumenty k realizaci projektu:

MAS Říčansko. Kancelář: Olivova 224, 251 01 Říčany, tel: 323 606 881
Administrátorka Leader:

Pavlína Filková - mobil: 774 780 141, mail: kancelar@ricansko.eu
Projektoví manažeří:

Ludmila Třeštíková 774 780 039, koordinator@ricansko.eu
Aleš Rudl, 774 780 543 projekty@ricansko.eu