MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

STANDARDIZACE MAS

Metodika pro standardizaci MAS

 

Dokumenty předkládané při standardizaci Místní akční skupiny MAS Říčansko:

 

PARTNEŘI MAS ŘÍČANSKO
ČLENOVÉ ORGÁNŮ MAS ŘÍČANSKO

1) Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD na období 2014 – 2020

2) Zápisy z volebních jednání, ze kterých je patrná volba členů povinných orgánů.
Prezenční listina pléna.

3) Aktuální zakládací listina a aktuální statut společnosti.

4) Účetní závěrky za poslední 3 uzavřená účetní období.

 

5) Organizační struktura MAS Říčansko.

 

6) Finanční zdraví MAS Říčansko.

 

Seznam požadavků pro standardizaci: