MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor MAS Říčansko 2014 - 2015 (mandát do 3.12.2015)

č.: Jméno zástupce Organizace Sektor
1 Mraveniště Špačková Veronika soukromý
2 MAS Servis Říčansko  Helena Vlnařová soukromý

 

Výkonný monitorovací výbor MAS Říčansko

 

1.       Výkonný monitorovací výbor je výkonným kontrolním orgánem programového výboru.

2.       Členové výkonného monitorovacího výboru jsou jmenováni plénem z řad zástupců členů MAS a jsou jmenováni na dvouleté funkční období. Funkci člena výkonného monitorovacího výboru nelze zastávat déle než po dvě funkční období.

3.       Členství ve výkonném monitorovacím výboru je neslučitelné s členstvím v programovém výboru a výběrové komisi Společnosti. Člen kontrolní komise, kterému zaniklo členství v kontrolní komisi uplynutím funkčního období nebo odstoupením může být jmenován do jiného orgánu společnosti.

4.       Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna z finančních prostředků dle vnitřního předpisu Společnosti.

5.       Výkonný monitorovací výbor zejména:
a) aktivně monitoruje realizované projekty
b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů
c) navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny
d) zpracovává podklady pro jednání programového výboru
e) ověřuje naplňování záměru místní akční skupiny
f) ověřuje naplňování opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činnosti Společnosti

6.       Činnost výkonného monitorovací výboru řídí ředitel Společnosti.

Monitorovací výbor MAS Říčansko 2012 - 2013      

JMÉNO SEKTOR MANDÁT DO
Ing. Petr Štegl soukromý 13.1.2015
(soukromá osoba)

  

Monitorovací výbor MAS Říčansko 2011 - 2012                   

JMÉNO

SEKTOR

MANDÁT DO

Ing. Petr Štegl

(soukromá osoba)

soukromý

29.11.2012

PhDr. Zdeněk Černovský

(podnikatel, firma Proce)

soukromý

29.11.2012

 

Monitorovací výbor MAS Říčansko 2009 - 2011

 

č.: Jméno zástupce Organizace Sektor
1 Černovský Zdeněk Černovský Zdeněk soukromý
2 Petr Štegl Petr Štegl soukromý
3. Martina Kloubová Babický drak o.s. soukromý

 

n L.Třeštíková