MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Výběrová komise

Výběrová komise pro rok 2014 (mandát do 3.12.2014)

č.: Jméno zástupce Organizace Sektor
1 Ing. Pavel Kušička  obec Struhařov  veřejný
2 Mgr. Vítězslav Praks  Občanské sdružení ČTE! soukromý
3 Mgr. Marie Lejčková ZŠ Bezručova Říčany  veřejný
4 Martina Čermáková obec Velké Popovice  veřejný
5 Mgr. Jana Cílková TJ Sokol Říčany a Radešovice  soukromý
6 Ing. Martina Kloubová obec Babice  veřejný
7 Vratislava Vomáčková obec Ondřejov  veřejný
8 Ing.Marta Rašková O.S.Zdravý rozvoj Říčan a okolí soukromý
9 Jana Machová SK Slunéčko soukromý
10 Vlastimil Zima FO soukromý
11 Přemysl Zima Mukařov-sko soukromý
12 Lucie Basiková Openplace  soukromý
13 Kamila Blechová Obec Strančice  veřejný
14 Olga Matláková Sofie-Montessori mateřská škola a základní škola o.p.s. soukromý
15 Hana Mikolášková Obec Tehov  veřejný

Dle pravidel PRV musí být orgány MAS, tj. i výběrová tvořená minimálně 50% členů soukromého sektoru a maximálně 50% členů veřejného sektoru.
Výběrová komise MAS Říčansko

 

1.    Výběrová komise místní akční skupiny je výkonným orgánem programového výboru.

2.    Členové výběrové komise jsou jmenováni plénem z řad zástupců členů MAS a jsou jmenováni na dvouleté funkční období. Funkci člena výběrové komise nelze zastávat déle než po dvě funkční období.

3.    Členství ve výběrové komisi je neslučitelné s členstvím v programovém výboru a výkonném monitorovacím výboru Společnosti. Člen výběrové komise, kterému zaniklo členství ve výběrové komisi uplynutím funkčního období nebo odstoupením může být jmenován do jiného orgánu společnosti.

4.    Členem výběrové komise musí být vždy jeden zástupce, určený
a) bankou, je-li členem místní akční skupiny
b) svazky obcí
c) městy nebo obcemi
d) podnikateli e) nevládními neziskovými organizacemi se zaměřením na ochranu přírody
f) ostatními nevládními neziskovými organizacemi

5.    Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

6.    Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává ředitel Společnosti.

7.    Výběrová komise:
a) provádí výběr projektů podle výběrových kritérií
b) sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty
c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

8.    Za činnost člena výběrové komise náleží odměna z finančních prostředků dle vnitřního předpisu Společnosti.

9.    S členstvím ve výběrové komisi je vázána povinnost podpisu čestného prohlášení člena výběrové komise o nehodnocení projektů, kde by byl hodnotitel zároveň předkladatelem nebo partnerem projektu. Podpis čestného prohlášení předchází aktu prvního hodnocení a je platné po celou dobu volebního období člena komise.  

 

Výběrová komise 2012 - 2013


Organizace

Jméno zástupce

Sektor

ZŠ Mnichovice

Erbeková Marcela – do 29.11.12

veřejný

ZUŠ Říčany

Sinkulová Iveta

Veřejný

Obec Mirošovice

Zvěřina Tomáš

Veřejný

Obec Struhařov

Kušička Pavel

Veřejný

Občanské sdružení ČTE

Praks Vítězslav

Soukromý

ZŠ Bezručova Říčany

Lejčková Marie

Veřejný

Obec Velké Popovice

Čermáková Martina

Veřejný

TJ Sokol Říčany a Radešovice

Cílková Jana

Soukromý

Obec Babice

Kloubová Martina

Veřejný

Obec Ondřejov

Vomáčková Vratislava

Veřejný

O.S.Zdravý rozvoj Říčan a okolí

Rašková Marta

Soukromý

SK Slunéčko

Machová Jana

Soukromý

Fyzická osoba

Zima Vlastimil

Soukromý

Mukařov-sko o.s.

Přemysl Zima

Soukromý

Openplace s.r.o.

Basiková Lucie – od 13.1.2013

soukromý

Obec Strančice

Blechová Kamila – od 13.1.2013

Veřejný

Sofie-Montessori ZŠ a MŠ

Matláková Olga – od 13.1.2013

soukromý

 

Výběrová komise 2011-2012

 

JMÉNO

SEKTOR

MANDÁT DO

Mgr. Marcela Erbeková

(ZŠ Mnichovice)

Veřejný

29.11.2012

Jitka Kubíčková
(soukr.podnikatelka Říčany)

Soukromý

13.12.2012

Jana Zenklová

(klub Kvítek)

Soukromý

29.11.2012

Iveta Sinkulová

(ZUŠ Říčany)

Veřejný

13.12.2013

MUDr. Tomáš Zvěřina

(obec Mirošovice)

Veřejný

13.12.2013

Ing. Pavel Kušička
(obec Struhařov)

Veřejný

13.12.2013

Mgr. Vítězslav Praks
(o.s. ČTE!)

Soukromý

13.12.2013

Mgr. Marie Lejčková
(ZŠ Bezručova)

Veřejný

13.12.2013

Martina Čermáková
(obec Velké Popovice)

Soukromý

13.12.2013

Mgr. Jana Cílková
(TJ Sokol Říčany a Radošovice)

Soukromý

13.12.2013

Ing. Martina Kloubová

(obec Babice)

Veřejný

13.12.2013

Vratislava Vomáčková
(obec Ondřejov)

Veřejný

13.12.2013

Ing. Marta Rašková
(o.s. Zdravý rozvoj Říčan)

Soukromý

13.12.2013

Vlastimil Zima

(soukromý zemědělec)

Soukromý


13.12.2013

Přemysl Zima
(Mukařov-sko o.s.)

Soukromý


13.12.2013

Jana Machová

(SK Slunéčko)

Soukromý


13.12.2013

 

Výběrová komise MAS Říčansko v období 2010 - 2011

  

č.: Jméno zástupce Organizce Sektor
1 Adoltová Magdalena Obec Struhařov veřejný
2 Bajer Ladislav Zámečniství Svojetice soukromý
3 Bajerová Hana Báječný svět, o.s. soukromý
4 Erbeková Marcela ZŠ Mnichovice veřejný
5 Halaš Jakub Ekoncentrum Říčany soukromý
6 Hejtmánková Jennifer O.s. Velkopopovicko soukromý
7 Churáček Pavel Obec Svojetice veřejný
8 Kašpar Hynek SKC Ondřejov soukromý
9 Sinkulová Iveta ZUŠ Říčany veřejný
10 Šourková Lenka TJ Sokol Struhařov soukromý
11 Třebická Magdalena Obec Mnichovice veřejný
12 Zenklová Jana Klub Kvítek, o.s. soukromý
13 Zvěřina Tomáš Obec Mirošovice veřejný

 n L.Třeštíková